Lịch làm việc

Lịch công tác và chương trình làm việc của Lãnh đạo Viện từ ngày 14/01/2018 đến ngày 20/01/2019

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(14/01)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

Làm việc tại Bộ KHCN

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

Làm việc tại Bộ KHCN

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 3

(1501)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-     nt      -

Đi công tác nước ngoài

-     nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 4

(16/01)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-     nt      -

Đi công tác nước ngoài

-     nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 5

(17/01)

Sáng

Làm việc tại Thanh Trì -Hà Nội

-     nt      -

Đi công tác nước ngoài

-     nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 6

(18/01)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-     nt      -

Đi công tác nước ngoài

-     nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 7

(19/01)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-     nt      -

Đi công tác nước ngoài

-     nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Ch/ nhật

(20/01)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều