Lịch làm việc

Lịch công tác và chương trình làm việc của Lãnh đạo Viện từ ngày 15/7/2019 đến ngày 21/7/2019

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(15/7)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc - Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 3

(16/7)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc - Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 4

17/7)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc - Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 5

(18/7)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc - Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì – Hà Nội

Làm việc tai sở KHCN Hải Dương

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 6

(19/7)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc - Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Hưng Yên

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 7

(20/7)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-       nt            -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều

Ch/ nhật

(21/7)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều