Lịch làm việc

Lịch công tác và chương trình làm việc của Lãnh đạo Viện từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(19/8)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc - Hải Dương

Công tác tại Bộ NN và PTNT

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 3

(20/8)

Sáng

Công tác tại Bắc Giang

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 4

(21/8)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc - Hải Dương

-       nt      -

Công tác tại Bộ NN và PTNT

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 5

(22/8)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc - Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 6

(23/8)

Sáng

Công tác tại Quảng Bình

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 7

(24/8)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-       nt            -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều

Ch/ nhật

(25/8)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều