Lịch làm việc

Lịch công tác và chương trình làm việc của Lãnh đạo Viện từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(20/5)

Sáng

Công tác tại Hà Nội

-       nt      -

Công tác tại Chí Linh - Hải Dương

Làm việc tại Gia Lộc - Hải Dương

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 3

(21/5)

Sáng

Công tác tại Thái Bình

  •  

Công tác tại Thái Bình, Nam Định

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 4

(22/5)

Sáng

Công tác tại Bắc Giang

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 5

(23/5)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc - Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc - Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Chiều

Thứ 6

(24/5)

Sáng

Công tác tại Hà Nội

-       nt      -

Công tác tại VAAS

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 7

(25/5)

Sáng

 Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

       -       nt            -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều

Ch/ nhật

(26/5)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều