Lịch làm việc

Lịch công tác và chương trình làm việc của Lãnh đạo Viện từ ngày 21/01/2018 đến ngày 27/01/2019

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(21/01)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-     nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

  •  

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 3

(21/01)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-     nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-     nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 4

(23/01)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-     nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-     nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 5

(24/01)

Sáng

Làm việc tại Thanh Trì -Hà Nội

-     nt      -

Làm việc tại Bộ NN-PTNT

-     nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 6

(25/01)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-     nt      -

Làm việc tại Bộ KHCN

-     nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 7

(26/01)

Sáng

Nghỉ

-     nt      -

Nghỉ

-     nt      -

Nghỉ

-         nt          -

Chiều

Ch/ nhật

(27/01)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều