Lịch làm việc

Lịch công tác và chương trình làm việc của lãnh đạo Viện từ ngày 22/7/2019 đến ngày 28/7/2019

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(22/7)

Sáng

Công tác tại Hà Nội

Làm việc tại Gia Lộc - Hải Dương

Công tác tại miền Nam

-         nt          -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

Công tác tại Hải Dương

Chiều

Thứ 3

(23/7)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc - Hải Dương

-       nt      -

Công tác tại miền Nam

-         nt          -

Công tác tại Thanh Hóa

-         nt          -

Chiều

Thứ 4

(24/7)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc - Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Công tác tại Thanh Hóa

-         nt          -

Chiều

Thứ 5

(25/7)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc - Hải Dương

-       nt      -

Công tác tại Viện Di truyền Nông nghiệp

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 6

(26/7)

Sáng

Công tác tại Hà Nội, Nam Định

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 7

(27/7)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-       nt            -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều

Ch/ nhật

(28/7)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều