Lịch làm việc

Lịch công tác và chương trình làm việc của lãnh đạo Viện từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(24/12)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc- Hải Dương

  •       nt          -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

  •  

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 3

(25/12)

Sáng

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

                         -      nt      -

Hội thảo tại sở NN Hải Dương

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 4

(26/12)

Sáng

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

                         -      nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 5

(27/12)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

                      -        nt      -

Làm việc tại Viện Di truyền Hà Nội

-          nt            -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 6

(28/12)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

                     -         nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-         nt            -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 7

(29/12)

Sáng

                            Nghỉ

  • nt      -     -

Làm việc tại Bộ NN-PTNT

-          nt            -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều

Ch/ nhật

(30/12)

Sáng

                            Nghỉ

-     nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều