Lịch làm việc

Lịch công tác và chương trình làm việc của Lãnh đạo Viện từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

24/6)

Sáng

Làm việc tại Bộ NN-PTNT

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 3

(25/6)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc - Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 4

(26/6)

Sáng

Đi công tác tại Đà Lạt

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 5

(27/6)

Sáng

Đi công tác tại Đà Lạt

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc - Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 6

(28/6)

Sáng

Đi công tác tại Đà Lạt

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 7

(29/6)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-       nt            -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều

Ch/ nhật

(30/6)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều