Lịch làm việc

Lịch công tác và chương trình làm việc của Lãnh đạo Viện từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(26/11)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc Hải Dương

-     nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 3

(27/11)

Sáng

Làm việc tại Hà Nội

  • nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 4

(28/11)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc Hải Dương

  • nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 5

(29/11)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc Hải Dương

  • nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt            -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Chiều

Thứ 6

(30/11)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc Hải Dương

  • nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt            -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Chiều

Thứ 7

(01/12)

Sáng

Nghỉ

  • nt      -     -

Nghỉ

-       nt            -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều

Ch/ nhật

(02/12)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều