Lịch làm việc

Lịch công tác và chương trình làm việc của Lãnh đạo Viện từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(29/10)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

  •  

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 3

(30/10)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

  •  

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Chiều

Thứ 4

(31/10)

Sáng

Đi công tác tại Hà Nội

  • nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 5

(01/11)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt            -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 6

(02/11)

Sáng

Đi công tác tại Hà Nội

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt            -

Làm việc tại Phúc Thọ, Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 7

(03/11)

Sáng

Nghỉ

  • nt      -     -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt            -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều

Ch/ nhật

(04/11)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều