Lịch làm việc

LỊCH CÔNG TÁC VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2020

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

ĐOÀN XUÂN CẢNH

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(30/12)

Sáng

Làm việc tại TP Hải Dương

- Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại TP Hải Dương

- Hải Dương

-       nt      -

Công tác tại Phú Thọ

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 3

(31/12)

Sáng

Làm việc tại TP Hải Dương

- Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại TP Hải Dương

- Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại TP Hải Dương

- Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 4

(01/01)

Sáng

Nghỉ Tết Dương lịch

 

Nghỉ Tết Dương lịch

 

Nghỉ Tết Dương lịch

 

Nghỉ Tết Dương lịch

Chiều

Thứ 5

(02/01)

Sáng

Làm việc tại TP Hải Dương

- Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Làm việc tại TP Hải Dương

- Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 6

(03/01)

Sáng

Làm việc tại TP Hải Dương

- Hải Dương

-       nt      -

Công tác tại Học Viện NN

-       nt      -

Công tác tại Hà Nội

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 7

(04/01)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-       nt            -

Nghỉ

-       nt            -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều

Chủ nhật

(05/01)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          --

Nghỉ

-          nt          -

Chiều

                                                                                                                                                                    VĂN PHÒNG VIỆN