Lịch làm việc

Lịch công tác và chương trình làm việc vủa ban giám đốc Viện từ ngày 6/7 đến ngày 12/7 năm 2020

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

ĐOÀN XUÂN CẢNH

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(06/7)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-      nt    -  

Tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức QP&AN 

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 3

(07/7)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức QP&AN 

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 4

(08/7)

Sáng

Công tác tại Hà Nội

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 5

(09/7)

Sáng

Công tác tại Sở NN Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Hải Dương

-       nt      -

Công tác tại Sơn La

-       nt      -

Chiều

Thứ 6

(10/7)

Sáng

Công tác tại Hà Nội

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 7

(11/7)

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật

(12/7)

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

                                                               VĂN PHÒNG VIỆN