Lịch làm việc

Lịch làm việc của lãnh đạo Viện tuần từ 1/4 đến 7/4 năm 2013


THỜI GIAN
Viện trưởng
NGUYỄN TRÍ HOÀN
Phó Viện trưởng
NGÔ DOÃN ĐẢM
Phó Viện trưởng
NGUYỄN TRỌNG KHANH
Phó Viện trưởng
NGUYỄN VĂN THẮNG
Thứ 2
(1/4)
Sáng

Đi công tác nước ngoài

 Làm việc tại
 Viện
Công tác tại 
Hà Nội
Làm việc tại 
Thanh Trì
Chiều
Thứ 3
(2/4)
Sáng

Đi công tác nước ngoài

Duyệt q.toán năm 2012 tại Thanh Trì
Công tác tại 
Hà Nội
Họp tại VAAS
Chiều
Thứ 4
(3/4)
Sáng

Đi công tác nước ngoài

Làm việc tại 
Viện
Làm việc tại 
Viện
Làm việc tại 
Thanh Trì
Chiều
Thứ 5
(4/4)
Sáng

Đi công tác nước ngoài

Làm việc tại 
Viện
Công tác tại 
Hà Nội
Làm việc tại 
Hải Dương
Chiều
Thứ 6(5/4)
Sáng

Đi công tác nước ngoài

Làm việc tại 
Viện
Làm việc tại 
Viện
Làm việc tại 
Cục trồng trọt
Chiều
Thứ 7(6/4)
Sáng

Đi công tác nước ngoài

Nghỉ
Nghỉ
Nghỉ
Chiều
C.N
(7/4)
 Sáng
 Chiều
Nghỉ
Nghỉ
Nghỉ
Nghỉ