Giới thiệu

Lịch sử phát triển Viện

1.Lịch sử phát triển Viện

Đang cập nhật

2.Lãnh đạo Viện qua các thời kỳ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Giai đoạn

1

Cố Bác sỹ Nông học

Lương Định Của

Viện trưởng

7/1968 - 12/1975

2

KS. Hồ Đắc Song

Quyền Viện trưởng

9/1976 - 4/1978

3

Cố GS.TS. Vũ Tuyên Hoàng

Viện trưởng

5/1978 - 5/1999

4

KS. Nguyễn Quốc Tuấn

Quyền Viện trưởng

6/1999 - 3/2004

5

PGS.TS. Nguyễn Tấn Hinh

Viện trưởng

4/2004 - 1/2006

6

PGS.TS. Tạ Minh Sơn

Viện trưởng

2/2006 - 9/2006

7

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuất

Viện trưởng

10/2006 - 3/2008

8

PGS.TS. Nguyễn Trí Hoàn

Viện trưởng

4/2008 - đến nay

9

Cố TS. Nguyễn Lộc

Phó Viện trưởng

12/1976 - 9/1980

10

KS. Nguyễn Kim

Phó Viện trưởng

5/1978 - 4/1982

11

TS. Đinh Văn Cự

Phó Viện trưởng

9/1982 - 6/1998

12

PGS.TS. Nguyễn Xuân Linh

Phó Viện trưởng

3/1989 - 7/1990

13

PGS.TS. Phạm Xuân Tùng

Phó Viện trưởng

12/1998 - 3/2004

14

ThS. Ngô Doãn Đảm

Phó Viện trưởng

12/2002 - 2/2006 và từ 2008 đến nay

15

TS. Đào Xuân Thảng

Phó Viện trưởng

7/2004 - 7/2011

16

ThS. Nguyễn Trọng Khanh

Phó Viện trưởng

3/2010 - nay

17

ThS. Nguyễn Văn Thắng

Phó Viện trưởng 01/2013 - nay
18

TS. Đào Thế Anh

Phó Viện trưởng 11/2013 - nay
 
3.Thành tích chủ yếu đã đạt được
 

Tên thành tích

Năm ghi nhận

Huân chương Độc lập hạng nhất

2012

Huân chương Độc lập hạng Nhì

2004

Huân chương Độc lập hạng Ba

1998

Huân chương Lao động hạng Nhất

1993

Huân chương Lao động hạng Nhì

1988

Huân chương Lao động hạng Ba

1983

Cờ thi đua của Chính phủ

1997

Cờ thi đua của Bộ NN và PTNT

1992, 1994, 1995, 1996, 2004

Cờ thi đua của Bộ KHCN và Môi trường

2000

Cờ thi đua của Công đoàn Bộ NN vàPTNT

1997, 1998, 1999, 2001

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

1995, 1998, 2005

Bằng khen của Bộ NN – PTNT

1985, 1989, 1999, 2000, 2001, 2006, 2007

Bằng khen của Bộ KHCN và Môi trường

2000

Bằng khen của Liên hiệp các Hội KHKT

1998, 2000