Giới thiệu

Lịch sử phát triển Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

1.Lịch sử phát triển Viện

 Bấm vào đây để xem chi tiết

2.Lãnh đạo Viện qua các thời kỳ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Giai đoạn

1

 Cố Bác sỹ Nông học

 Lương Định Của

 Viện trưởng

 7/1968 - 12/1975

2

 KS. Hồ Đắc Song

 Quyền Viện trưởng

 9/1976 - 4/1978

 Cố GS.TS. Vũ Tuyên Hoàng

 Viện trưởng

 5/1978 - 5/1999

4

 KS. Nguyễn Quốc Tuấn

 Quyền Viện trưởng

 6/1999 - 3/2004

5

 PGS.TS. Nguyễn Tấn Hinh

 Viện trưởng

 4/2004 - 1/2006

6

 PGS.TS. Tạ Minh Sơn

 Viện trưởng

 2/2006 - 9/2006

7

GS.TS. Nguyễn Văn Tuất

 Viện trưởng

 10/2006 - 3/2008

8

 PGS.TS. Nguyễn Trí Hoàn 

 Viện trưởng

 4/2008 - 6/2017

9  TS. Nguyễn Trọng Khanh  Viện trưởng  7/2017 - nay

10

 Cố TS. Nguyễn Lộc

 Phó Viện trưởng

12/1976 - 9/1980

11

 KS. Nguyễn Kim

 Phó Viện trưởng

 5/1978 - 4/1982

12

 TS. Đinh Văn Cự

 Phó Viện trưởng

 9/1982 - 6/1998

13

 PGS.TS. Nguyễn Xuân Linh

 Phó Viện trưởng

 3/1989 - 7/1990

14

 PGS.TS. Phạm Xuân Tùng

 Phó Viện trưởng

12/1998 - 3/2004

15

 TS. Ngô Doãn Đảm

 Phó Viện trưởng 

 12/2002 - 2/2006 và

 2008 - 7/2017

16

 TS. Đào Xuân Thảng

 Phó Viện trưởng

 7/2004 - 7/2011

17

 TS. Nguyễn Văn Thắng

 Phó Viện trưởng  01/2013 - nay
18

 TS. Đào Thế Anh

 Phó Viện trưởng  11/2013 - 10/2017
19

 TS. Dương Xuân Tú

 Phó Viện trưởng  9/2017 - nay
20 TS. Đoàn Xuân Cảnh Phó Viện trưởng 9/2019 - nay
 
3.Thành tích chủ yếu đã đạt được
 

Tên thành tích

Năm ghi nhận

 Huân chương Độc lập hạng nhất

 2012

 Huân chương Độc lập hạng Nhì

 2004

 Huân chương Độc lập hạng Ba

 1998

 Huân chương Lao động hạng Nhất

 1993

 Huân chương Lao động hạng Nhì

 1988

 Huân chương Lao động hạng Ba

 1983

 Cờ thi đua của Chính phủ

 1997

 Cờ thi đua của Bộ NN và PTNT

 1992, 1994, 1995, 1996, 2004

 Cờ thi đua của Bộ KHCN và Môi trường

 2000

 Cờ thi đua của Công đoàn Bộ NN vàPTNT

 1997, 1998, 1999, 2001

 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 1995, 1998, 2005, 2018

 Bằng khen của Bộ NN – PTNT

 1985, 1989, 1999, 2000, 2001, 2006, 2007

 Bằng khen của Bộ KHCN và Môi trường

 2000

 Bằng khen của Liên hiệp các Hội KHKT

 1998, 2000