Bài báo các lĩnh vực tổng hợp

Năm 2009, 2010

TT
Tên bài viết
Tên tác giả
Tạp chí NN&PTNT
1 Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ việc đăng bạ chỉ dẫn địa lý “Phúc Trạch” cho bưởi Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh
Trịnh Văn Tuấn, Trương Thị Minh, Bùi Kim Đồng, Vũ Hữu Cường, Lê Thị Châu Dung
Số 9/2009
Tạp chí VAAS
1. Nghiên cứu hệ thống canh tác lúa - ếch nhằm hạn chế một số côn trùng gây hại và nâng cao thu nhập ở vùng ĐBSH
Tạ Minh Sơn, Nguyễn Thế Yên.
Số 1/2010
2 Nghiên cứu mô hình nông nghiệp công nghệ cao và giải pháp phát triển ở Việt Nam
Nguyễn Văn Tuất, TS. Phạm Quang Duy, Nguyễn Quang Thịnh
 Số 1/2010
3 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) dựa trên hệ canh tác có lúa (Lúa – ngô, Lúa - đậu tương và Lúa – lạc) ở Việt Nam
Nguyễn Văn Tuất, Phạm Đức Hùng
Số 3/2010
4 Xây dựng hồ sơ đăng bạ chỉ dẫn địa lý “Đại Hoàng” cho sản phẩm chuối Ngự ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Bùi Thị Thái, Vũ Hữu Cường, Đào Thế Anh
Số 3/2010
5 Cơ sở khoa học của sự phát triển các dịch vụ nông nghiệp
Đào Thế Anh, Đoàn Thanh Tùng, Phạm Thị Hạnh Thơ.
Số 3/2010
6 Hiện trạng quản lý an toàn thực phẩm ngành hàng rau và giải pháp đối với các hộ quy mô nhỏ  Đào Thế Anh, Nguyễn Thị Hà, Bùi Quang Duẩn
Số 9(30) / 2010