Bài báo về Cây có củ

Năm 2010

TT
Tên bài viết
Tên tác giả
 Tạp chí VAAS
  1. 1.
 Kết quả nghiên cứu nhân giống khoai môn sọ bằng phương pháp invitro
 Nguyễn Quang Thạch, Đào Huy Chiên, Đỗ Thị Bích Nga, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Phương Thảo, Ngô Thị Huệ, Trịnh Văn Mỵ
Số 3/2010
2.  Kết quả chọn lọc và phát triển giống khoai lang ruột vàng chất lượng cao KLC266  Nguyễn Thế Yên, Đỗ Thị Thu Trang
Số 3/2010