Bài báo về Cây có củ

Năm 2013, năm 2014

TT
Tên bài viết
Tên tác giả
Tạp chí NN&PTNT
1. Đa dạng di truyền và xác định mối tương quan giữa chỉ thị SSR với tính trạng hàm lương tinh bột của các giống khoai lang ở Việt Nam Khuất Hữu Trung, Kiều Thị Dung, Nguyễn Thị Thúy Hoài, Dương Xuân Tú, Ngô Doãn Đảm.                                   Số 6/2014
 Tạp chí VAAS 
  1. 1.
 Kết quả nhân giống khoai lang hoàng long từ nguồn cây invitro (2009-2010).
 Trịnh Văn Mỵ, Trần Đức Hoàng, Trần Thị Hạnh, Hoàng Hữu Chung, Giang Thị Lan Hương.   
 Số 7/2013