Bài báo về Cây lúa

Năm 2015

 

T
Tên bài viết
Tên tác giả
Tạp chí NN&PTNT
     
Tạp chí VAAS 
1 Phân tích hàm lượng đường trong rơm rạ thu từ các dòng, giống lúa của Việt Nam phục   Đinh Xuân Tú, Dương Xuân Tú, Nguyễn Văn Tuất, Nguyễn Thế Dương, Nguyễn Thị Hường, Hoàng Thị Hảo, Lê Hùng Lĩnh.          Số 1/2015
2 Đánh giá khả năng chống chịu bệnh bạc lá cho tập đoàn nguồn gen siêu lúa  Lưu Văn Quyết, Nguyễn Văn Tuất                   Số 2/2015
3 Đánh giá khả năng thích ứng của các giống siêu lúa thuần đối với điều kiện canh tác ở vùng miền núi phía Bắc Nguyễn Văn Tuất, Nguyễn Trọng Khanh, Phạm Văn Nghĩa.                                                Số 2/2015
4 Đánh giá đa dạng di truyền bằng chỉ thị SNP và khả năng chuyển hóa đường từ rơm rạ của một số mẫu giống lúa thu thập ở Việt Nam. Dương Xuân Tú, Nguyễn Thế Dương, Claire Halpin, Simon McQueen Mason, Leonardo Gomez, Nguyễn Văn Tuất, Lê Hùng Lĩnh.                                                              Số 3/2015
5 Kết quả nghiên cứu chọn tạo, khảo nghiệm và sản xuất thử giống lúa có hàm lượng protein cao PDD211 tại các tỉnh phía Bắc

Nguyễn Tấn Hinh, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Trọng Khanh, Nguyễn Anh Dũng, Lê Thị Thanh Lý. 

     Số 4/2015

6 kết quả chọn tạo và khảo nghiệm giống lúa N25

Hà Văn Nhân, Trần Thị Liền, Nguyễn Thành Luân, Hoàng Sĩ Tiến, Phạm Thị Bích, Nguyễn Thị Lý, Trần Thị Khen.

     Số 4/2015