Bài báo về cây Rau - Quả

NĂM 2017

STT

Tên  bài viết

Tên tác giả

Tạp  chí  NN & PTNT

 

 

 

Tạp chí VAAS

1

Nghiên cứu hiện trạng chuỗi cung ứng rau an toàn Hà Nội

TS. Đào Thế Anh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 2/2017