Bài báo về Cây có củ

NĂM 2017

STT

Tên  bài viết

Tên tác giả

Tạp  chí  NN & PTNT

 

 

 

Tạp chí VAAS

1

Kết quả nghiên cứu, chọn lọc và phát triển giống sắn Sa06 năng suất cao, chất lượng tốt, phục vụ cho vùng sản xuất sắn miền Bắc Việt Nam

TS. Nguyễn Trọng Hiển

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 2/2017