Danh bạ điện thoại

Phòng Tổ chức hành chính

TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT cơ quan

Email

1

Nguyễn Văn Tăng

Trưởng Phòng

0220.3716394

tangvclt@gmail.com.vn

2

Đỗ Đức Quý

Phó trưởng Phòng

0220.3716463

quydoduc@gmail.com

3

Nguyễn Văn Tiến

Phó trưởng Phòng

  024.3861.5485

nguyenvantien060304@gmail.com

4

Nguyễn Thị Hồng Trà

Chuyên viên

0220.3716396

hongtravclt@gmail.com

5

Nguyễn Thị Hoa

Chuyên viên

0220.3716463

 

6

Vũ Đình Tạo

Lái xe

0220.3716463

 

7

Phạm Văn Thuật

Lái xe

0220.3716463

 

8

Nguyễn Văn Dũng

Lái xe

024.36875036

 

9

Trần Xuân An

NVKT

0220.3716463

 

10

Đoàn Thị Thuý

NVKT

0220.3716463

 

11

Nguyễn Thị Phúc

NVKT

0220.3716463

 

12

Lê Mạnh Tú

NVBV

0220.3716013

 

13

Nguyễn Trọng Tùng

NVBV

   

14

Hoàng Văn Hải

NVBV

   

15

Chử Quang Lợi

NVBV

024.36875036