Danh bạ điện thoại

Phòng Tổ chức hành chính

TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT cơ quan

Email

1

Nguyễn Văn Tăng

Trưởng Phòng

0220.3716394

tangvclt@gmail.com.vn

2

Đỗ Đức Quý

Phó Phòng

0220.3716463

quydoduc@gmail.com

3

Nguyễn Văn Tiến

Phó Phòng

  024.3861.5485

nguyenvantien060304@gmail.com

4

Nguyễn Thị Hồng Trà

Chuyên viên

0220.3716396

hongtravclt@gmail.com

5

Nguyễn Thị Hoa

Chuyên viên

0220.3716463

 

6

Trương Công Tuyện

NCVC

0220.3716387

tuyen1312001@yahoo.com

7

Nguyễn Đắc Cường

NVKT

0220.3716387

 

8

Vũ Đình Tạo

Lái xe

0220.3716463

 

9

Phạm Văn Thuật

Lái xe

0220.3716463

 

10

Nguyễn Văn Dũng

Lái xe

024.36875036

 

11

Trần Xuân An

NVKT

0220.3716463

 

12

Đoàn Thị Thuý

NVKT

0220.3716463

 

13

Nguyễn Thị Phúc

NVKT

0220.3716463

 

14

Lê Mạnh Tú

NVBV

0220.3716013

 

15

Nguyễn Trọng Tùng

NVBV

   

16

Hoàng Văn Hải

NVBV

   

17

Chử Quang Lợi

NVBV

024.36875036