Danh bạ điện thoại

Phòng Tổ chức - Hành chính

TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT cơ quan

Email

1

Nguyễn Văn Tăng

Trưởng phòng

0220.3716394

tangvclt@gmail.com.vn

2

Đỗ Đức Quý

Phó phòng

0220.3716463

quydoduc@gmail.com

3 Nguyễn Văn Tiến Phó Phòng   024.3861.5485 nguyenvantien060304@gmail.com

4

Vũ Đình Tạo

Lái xe

0220.3716463

 

5

Phạm Văn Thuật

Lái xe

0220.3716463

 

6

Nguyễn Thị Hồng Trà

CV

0220.3716463

hongtravclt@gmail.com

7

Trần Xuân An

NVKT

0220.3716463

 

8

Đoàn Thị Thuý

NVKT

0220.3716463

 

9

Nguyễn Thị Phúc

NVKT

0220.3716463

 

10

Lê Văn Dũng

NVBV

024.36875036

 

11

Nguyễn Văn Dũng

Lái xe

024.36875036

 

12

Phạm Thị Phượng

NVKT

024.36875036

huephuong0306@gmail.com

13

Chử Quang Lợi

NVBV

024.36875036