Văn bản của Viện CLT-CTP

Quy định quản lý nhập xuất và vận hành kho lạnh của Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

Bấm vào đây để xem chi tiết

Phiếu xuất nhập kho lạnh tại đây.