Thông báo

Quyết định 158/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 14/5/2019, V/v giao ông Dương Xuân Tú, Phó Viện trưởng Viện CLT-CTP kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Bộ môn Canh tác kể từ ngày 15/5/2019, thời gian kiêm nhiệm là 12 tháng

Bấm vào đây để xem chi tiết