Thông báo

Quyết định số 380/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, V/v Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hường - Phó Trưởng, Phụ trách Bộ môn Bảo vệ thực vật giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ môn Nông học, từ ngày 01/10/2019

Bấm vào đây để xem chi tiết