Danh mục sách chuyên ngành tiếng Việt

Sách bảo vệ thực vật

 
Sách bảo vệ thực vật
STT
Tên sách
Tác giả, nhà xb,
năm xb
001
Bảo vệ giống cây trồng mới
PGS.TS. Tr­ương Văn Đích,
Nông Nghiệp, 1997
002
Dịch hại kiểm dịch thực vật Việt Nam
Cục bảo vệ thực vật,
Nông Nghiệp, 1997
003
Sâu bệnh hại cây ăn quả
GS.TS. Đư­ờng Hồng Dật,
Nông Nghiệp, 2008
004
Lựa chọn và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách an toàn Trung tâm nghiên cứu Nông nghiệp quốc tế úc, 
Nông Nghiệp, 2005
005
Quản lý dịch hại tổng hợp cây khoai lang Trung tâm khoai tây Quốc tế
006
Tài nguyên thiên địch của sâu hại nghiên cứu và ứng dụng
PGS.TS. Phạm Văn Lầm,
Nông Nghiệp, 2002
007
Dịch hại trên cam, quýt, chanh, bưởi(Rutaceae)&IPM
Nguyễn Thị Thu Cúc, 
Phạm Hoàng Oanh,
Nông Nghiệp, 2002
008
Ruồi xám ký sinh và biện pháp phòng trừ
TS. Nguyễn Huy Trí, 
TS.Trần Danh Thìn,
Nông Nghiệp, 2006
009
Biện pháp canh tác phòng chống sâu bệnh và cỏ dại trong nông nghiệp
PGS.PTS. Phạm Văn Lầm,
Nông Nghiệp, 2000
010
Bệnh hại cà chua do nấm, vi khuẩn và biện pháp phòng chống
TS. Nguyễn Văn Viên, 
TS. Đỗ Tấn Dũng,
Nông Nghiệp, 2005
011
Phòng trừ sâu bệnh hại cây lúa
Lê Huy Hảo,
Thanh Hoá, 2007
012
ốc bươu vàng biện pháp phòng trừ.
Cục bảo vệ thực vật,
Nông Nghiệp, 2000
013
Sâu bệnh chính hại cây khoai lang A.R.Braun và B. Hardy, 
Nông Nghịêp, 2001
014
Nhện hại cây trồng và biện pháp phòng chống
TS. Nguyễn Văn Đĩnh,
Nông Nghiệp, 2002
015
Kỹ Thuật phòng trừ cỏ dại  
016
Sâu bệnh hại cây trồng và biện pháp phòng trừ.  
017
H­ướng dẫn phòng chống sâu bệnh hại một số cây thực phẩm.
 
Chu Thị Thơm,
Nông nghiệp
018
Kỹ thuật trồng trọt và phòng trừ sâu bệnh sâu bệnh cho một số cây ăn quả vùng núi phía Bắc
GS. Hà Minh Trung,
Nông Nghiệp
 
019
Côn trùng, sử dụng thuốc diệt côn trùng bảo vệ môi trư­ờng PGS.TS. Nguyễn Đức Khiển
020
Bệnh héo rũ hại cây trồng cạn, biện pháp phòng chống
TS. Đỗ Tấn Dũng,
Nông Nghiệp, 2001
021
Hỏi đáp về thực vật
Vũ Văn Chuyên,
Khoa học và Kỹ thuật,1977
022
Cơ sở sinh lý của việc sử ụng phân khoáng
I.V.Moxolov,
Khoa học và Kỹ thuật,1987
023
Phòng trừ sâu bệnh hại cây cảnh
GS.TS. Trần Văn Mão, TS.Nguyễn Thế Nhã,
Nông Nghiệp, 2002
024
Chuột hại lúa ở Việt Nam và phòng trừ tổng hợp
Nguyễn Quý Hùng,
Nông Nghiệp, 1999
025
Tuyến trùng ký sinh cây ăn quả và biện pháp phòng trừ
Nguyễn Vũ Thanh,
Nông Nghiệp, 2002
026
Cỏ dại trong ruộng lúa và biện pháp phòng trừ
Nguyễn Mạnh Chính, 
Mai Thành Trung,
Nông Nghiệp, 2000
027
Sâu bệnh chính hại một số cây thực phẩm và biện pháp quản lý
Phạm Thị Nhất,
Nông Nghiệp, 2001
028
Phòng trừ sâu hại bằng công nghệ vi sinh
Chu Thị Thơm,
Lao động, 2006
029
Những điều cần biết về rầy nâu và biện pháp phòng trừ PGS.TS. Phạm Văn Lầm, Lao động, 200
030
H­ướng dẫn phòng chống côn trùng
Chu Thị Thơm,
Lao động, 2006
031
Sản xuất, chế biến và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thảo mộc và sinh học
TS. Nguyễn Văn Tuất, PGS.TS. Lê Văn Thuyết,
Nông Nghiệp, 2001
032
Sử dụng dầu khoáng làm vư­ờn và dầu khoáng nông nghiệp trong phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại cây ăn quả có múi
Viện bảo vệ thực vật,
Nông Nghiệp, 2003
033
Phòng trừ sâu bệnh bằng công nghệ vi sinh  
034
Bệnh học phân tử thực vật  
035
Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng  
036
Bệnh truyền qua hạt  
037
Hỏi đáp về phân bón  
038
Phân phức hợp hữu cơ vi sinh
Lê Văn Tri,
Nông Nghiệp, 2004
039
Cẩm nang phân bón  
040
Chẩn đoán nhanh bệnh hại thực vật  
041
Danh mục phân bón đ­ợc phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam. Nông Nghiệp, 2007
 
042
 
 
Bảo quản chế biến nông sản sau thu hoạch.
 
043
Bảo quản chế biến hoa quả tư­ơi  
044
Độ phì nhiêu của đất và dinh dưỡng cây trồng  
045
Giới thiệu phân vi sinh BIOGRO  
046
Độ phì nhiêu thực tế  
047
Kỹ thuật sản xuất, chế biến và sử dụng phân bón  
048
Sử dụng phân bón phối hợp cân đối  
049
Phân vi lư­ợng với cây trồng  
050
Phân hữu cơ phức hợp vi sinh
Lê Văn Tri,
Nông Nghiệp, 2004
051
Giá trị một số nguồn phân lân địa phư­ơng
Lê Văn Căn,
Khoa học, 1968
052
Sổ tay phân bón
Võ Minh Kha,
Nông thôn, 1970
053
Sử dụng bền vững đất trong nông nghiệp
Đào Lệ Hằng,
Hà Nội, 2008
054
Đời sống đất trồng
Phạm Gia Tu,
Nông thôn, 1974
055
Công tác phân bón trong hợp tác xã nông nghiệp
Trần Việt Chy, Đỗ Đình Lạn,
Nông Nghiệp, 1984
056
Nhu cầu và sử dụng trong nền Nông nghiệp hiện đại PTS. Công Doãn Sắt dịch,
Nông Nghiệp,1995