Danh mục sách chuyên ngành tiếng Việt

Sách về cây lúa

Sách về cây lúa
13
STT
Tên sách
Tác giả, nhà xb,
năm xb
001
Kỹ thuật thâm canh tăng năng suất lúa, ngô, khoai lang, sắn.  
002
Cơ sở di truyền và công nghệ sản xuất lúa lai. PGS.TSKH.Trần Duy Quý, Nông nghiệp, 2002
003
Lúa lai hai dòng.
Hoàng Tuyết Minh,
Nông nghiệp, 2002
004
Kỹ thuật thâm canh mạ
TS. Nguyễn Văn Hoan,
Nông nghiệp, 2002
005
Đặc điểm một số giống lúa kỹ thuật thâm canh tăng năng suất  
006
Kỹ thuật gieo vãi lúa trên ruộng n­­ước.
Đinh Văn Lữ,
Nông nghiệp, 1976
007
Lúa lai và kỹ thuật thâm canh.
TS. Nguyễn Văn Hoan,
Nông nghiệp, 2001
008
Các giống lúa địa phư­­ơng đang phổ biến tại các vùng sinh thái Việt Nam.  
009
Sản suất hạt giống nguyên chủng và F1 của lúa lai “3 dòng” và “ 2 dòng”.
Trần Ngọc Trang,
Nông nghiệp, 2001
010
Hư­­ớng dẫn kỹ thuật thâm canh các giống lúa chuyên mùa chất l­­ượng cao.
PTS. Nguyễn Văn Hoan,
Nông nghiệp, 2000
 
011
Giống và kỹ thuật trồng lúa cực sớm nhóm Ao – OMCS
GS.TS. Nguyễn Văn Luật,
Nông nghiệp, 2006
012
Tổ chức sản xuất giống lúa trong hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp.
Hồ Đắc Song,
Nông nghiệp, 1986
013
Kỹ thuật gieo trồng chăm sóc lúa
Lê Huy Hảo,
Thanh Hoá, 2007
014
Danh mục giống lúa Việt Nam giai đoạn 2000-2001.  
015
Nghiên cứu cơ cấu luân canh tăng vụ, các biện pháp kỹ thuật canh tác cây ngô, xây dựng mô hình trồng ngô lai ở vùng thâm canh.  
016
Quy phạm khảo nghiệm giống lúa  
017
Chọn giống lúa lai.
TS. Phạm Thị Trâm,
Nông nghiệp
018
Cây lương thực và cách chế biến, bảo quản.
Nguyễn Thị Hư­­ờng,
Thanh Hoá, 2004
019
Kỹ thuật cơ bản trồng lúa cao sản
Thạc sĩ Đào Lệ Hằng,
Hà Nội, 2008