Danh mục sách chuyên ngành tiếng Việt

Sách về cây rau, cây ăn quả

Sách về cây rau, cây ăn quả
STT Tên sách
Tác giả, nhà xb,
năm xb
001
Cẩm nang kỹ thuật chăm sóc cây gieo hạt, chiết, dâm, ghép cành.
PGS.TS.Nguyễn Duy Minh
Nông nghiệp, 2003
002
Chuối và đu đủ.
GS.TS. Nguyễn Văn Luật,
Nông nghiệp, 2005
003
Kỹ thuật trồng một số cây rau quả giàu vitamin.
GS.TSKH.Trần Thế Tục,GS.TS.Nguyễn Ngọc Kính,
Nông nghiệp, 2005
004
Kỹ thuật chọn tạo và trồng gây cam quýt / Hoàng Ngọc Thụân.
Hoàng Ngọc Thụân,
Nông nghiệp, 2005
005
100 câu hỏi về cây vải
GS.TS.Trần Thế Tục,
Nông nghiệp
006
Xoài giống và kỹ thuật trồng trọt  
007
Nhân giống cây bằng phư­ơng pháp chiết, ghép, giâm cành, tách chồi.
Ngô Quốc Trịnh,
 Đỗ Đình Trọng
Hà Nội, 2007
008
Trồng cây ăn quả theo công nghệ mới
Đào Hằng Trang,
Lao động, 2007
009
Sổ tay kỹ thuật trồng và chăm sóc một số chủng loại cây ăn quả.
Hoàng Minh
Lao động, 2005
010
Kỹ thuật thu hái bảo quản quả tươi sạch một số loại trái cây.
PGS.TS.Phạm Văn Côn,
Nông nghiệp, 2006
011
Sổ tay sản xuất trái cây theo tiêu chuẩn GAP  
012
Ngành rau quả ở Việt Nam  
013
Giáo trình cây ăn quả.
TS. Đào Thanh Vân,
Nông nghiệp, 2003
014
Quy trình công nghệ cao sản xuất hoa hồng.  
015
Quy trình công nghệ cao sản xuất hoa phong lan  
016
Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam  
017
Kỹ thuật ghép cây rau-hoa-quả.
 
PGS.TS.Phạm Văn Côn,
Nông nghiệp, 2007
018
Nấm ăn cơ sở khoa học và công nghệ nuôi trồng. PGS.PTS. Nguyễn Hữu Đống,
Nông nghiệp, 1999
020
Hỏi đáp về thâm canh rau Đinh Văn Lữ,
Khoa học&Kỹ thuật
021
Cây đậu xanh VS.TS. Trần Đình Long, 
Lê Khả Tường,                      Nông nghiệp, 1998
022
Đậu t­ương, đậu xanh và kỹ thuật trồng. Hà Thị Hiến,                         Văn hoá
023
Cây đậu xanh kỹ thuật trồng và chế biến sản phẩm Phạm Văn Hiếu             
Nông nghiệp, 2005
024
Kỹ thuật chế biến một số sản phẩm cây hoa màu và cây nông nghiệp  
025
Kỹ thuât trồng một số cây ăn quả và cây đặc sản ở vùng núi cao  
026
Hỏi đáp về nhãn - vải
GS.TS.Trần Thế Tục,             
 Nông nghiệp, 1999
027
Bổ sung một số sâu bệnh hại và cách phòng trừ  
028
Kỹ thuât trồng một số cây rau màu  
029
Thị trư­ờng xuất - khẩu rau quả
Viện nghiên cứu rau quả,     
Thống kê, 2005
030
Bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch
TS.Trần VănChương,
Lao động
031
Cây ăn quả đặc sản kỹ thuật trồng và chăm sóc. Nguyễn Hoàng Anh,             Hà Nội, 2008
032
Các biện pháp điều khiển sinh trưởng, phát triển, ra hoa, kết quả cây ăn trái
PGS.TS. Phạm Văn Côn,     
Nông nghiệp, 2004
033
Rau ăn quả  
034
Cây rau dinh d­ưỡng trong bữa ăn gia đình  
035
Kỹ thuật trồng hoa, cây cảnh. Phan Thị Lài,… ,                  Hà Nội, 2008
036
Kỹ thuật trồng và chăm sóc dư­a hấu, bí ngồi, cà chua, ngô. Hoàng Minh,                           
Lao động, 2005
037
Bảo quản chế biến hoa quả tư­ơi
Nguyễn Thị Minh Phư­ơng, 
Tri thức, 2008
038
Kỹ thuật trồng một số loại rau cao cấp.
PTS.Mai Thị Phương,       
 Nông nghiệp, 1999
039
H­ướng dẫn trồng và chăm sóc cây gia vị.
Lê Huy Hảo,
Thanh Hoá, 2007
040
Những cây rau gia vị phổ biến ở Việt Nam.
Mai Văn Quyền,
Nông Nghiệp, 2000
041
Kỹ thuật trồng và thâm canh xoài, nhãn, vải.  
042
Kỹ thuật trồng cà chua PGS.TS. Tạ Thu Cúc, 
Nông Nghiệp, 2003
043
Kỹ thuật ghép cây ăn quả
Cục khuyến nông-khuyến lâm,
 Nông Nghiệp, 2003
044
Sản xuất cây trồng hiệu quả cao  
045
Ph­ương pháp chọn tạo giống cây trồng  
046
Sổ tay trồng trọt  
047
Kỹ thuật trồng mộc nhĩ
Nguyễn Lân Hùng,
Nông Nghiệp, 2001
048
Rau ăn củ, rau gia vị
PGS.TS.Trần Khắc Thi,
Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2008
049
Trồng ngô, đậu, cà chua, cà tím  
050
Kỹ thuật trồng rau sạch
Trần Khắc Thi,
Trần Ngọc Hùng,
Nông Nghiệp, 2005
051
Kỹ thuật trồng các giống lạc, đậu đỗ, rau quả và cây ăn củ mới
PGS.TS. Trư­ơng Đích, 2000
 
052
Sản xuất rau an toàn
Phạm Thị Thuý,
Nông Nghiệp
053
Kỹ thuật trồng và thâm canh cây có múi  
054
Kỹ thuật trồng rau ăn quả, rau ăn củ.  
055
Sổ tay giới thiệu công cụ, máy thu hoạch và sau thu hoạch lúa, ngô, đậu đỗ. Vụ khoa học công nghệ và CLSP
056
Kỹ thuật trồng các giống ngô mới năng suất cao
PTS. Trư­ơng Văn Đích,
Nông Nghiệp, 1999
057
Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả theo ISO  
058
Cây vừng
GS.TS.Nguyễn Vi,
Nghệ An, 2003
060
Kỹ thuật trồng một số cây đậu đỗ  
061
Kỹ thuật trồng xoài, na, đu đủ, hồng xiêm
GS.TS.Trần Thế Tục,
Nông Nghiệp, 1999