Danh mục sách chuyên ngành tiếng Việt

Sách về chăn nuôi

Sách về chăn nuôi
STT
Tên sách
Tác giả, nhà xb,
năm xb
001
Hướng dẫn sử dụng khoai lang và các cây trồng khác trong chăn nuôi lợn ở niền Bắc, miền Trung Việt Nam  
002
Cải thiện các hệ thống thức ăn cho lợn thông qua việc sử dụng khoai lang và những nguồn thức ăn địa phư­ơng khác ở Việt Nam Nguyễn Thị Tịnh,….
003
Các hệ thống chăn nuôi gia súc nhai lại dựa trên nguồn tài nguyên sẵn có ở vùng nhiệt đới và á nhiệt đới
T.R.PRESTON và R.A.LENG
Nông nghiệp, 1991
004
Phòng trừ bệnh Niu-cat-xơn gà ở nông thôn  
005
át lát các giống vật nuôi ở Việt Nam  
006
Biện pháp phòng chống các bệnh do virut từ động vật lây sang người TS. Bùi Huy Quý. 
Nông Nghiệp, 2002
007
Bệnh phổ biến ở lợn
PGS.TS.Phạm Sĩ Lăng,…
Nông Nghiệp, 2002
008
Phòng trị bệnh ký sinh trùng cho gà nuôi gia đình Dư­ơng Công Thuận, 
Nông Nghiệp, 2003
009
81 câu hỏi về bệnh cúm gà TS.Bùi Huy Quý, 
Nông Nghiệp, 2004
010
Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác giống cây trồng vật nuôi
Vũ Thế Lâm
 
011
H­ướng dẫn nuôi ngan pháp TS. Mạc Thị Quý, 
Nông Nghiệp, 2002
012
Trồng cỏ nuôi bò sữa PGS.TS.Nguyễn Thiện, 
Nông Nghiệp, 2005
013
Cẩm nang chăn nuôi
Hội chăn nuôi Việt Nam.
Nông Nghiệp, 2002
014
Trồng cỏ nuôi dê PGS.TS. Nguyễn Thiện 
Nông Nghiệp, 2005