Thông báo

Quyết định: 669/QĐ-KHNN-TCCB, ngày 29/6/2017, V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Khanh, Phó Viện trưởng Viện Cây LT & CTP giữ chức Viện trưởng Viện Cây LT & CTP từ ngày 01/7/2017

30/05/2017 29 0 0 0

Quyết định: 669/QĐ-KHNN-TCCB, ngày 29/6/2017, V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Khanh, Phó Viện trưởng Viện Cây LT & CTP giữ chức Viện trưởng Viện Cây LT & CTP từ ngày 01/7/2017

Quyết định số 100/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 6/6/2017, V/v điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Miền giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm Cây LT và CTP thuộc Viện CLT &CTP từ ngày 10/6/2017

12/06/2017 75 0 0 0

Quyết định số 100/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 6/6/2017, V/v điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Miền giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm Cây LT và CTP thuộc Viện CLT &CTP từ ngày 10/6/2017

Quyết định số 99/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 6/6/2017, V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tiến, giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Viện Cây lương thực và CTP kể từ ngày 10/6/2017

12/06/2017 61 0 0 0

Quyết định số 99/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 6/6/2017, V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tiến, giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Viện Cây lương thực và CTP kể từ ngày 10/6/2017

Thông báo nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2017

26/04/2017 282 0 0 0

Thông báo nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2017

Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

23/01/2017 185 0 0 0

Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Quyết định số: 256/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 25/7/2016, V/v bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hường giữ chức vụ Phó trưởng Bộ môn Bảo vệ thực vật từ ngày 01/8/2016

01/08/2016 437 0 0 0

Quyết định số: 256/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 25/7/2016, V/v bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hường giữ chức vụ Phó trưởng Bộ môn Bảo vệ thực vật từ ngày 01/8/2016

Quyết định số: 255/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 25/7/2016, V/v bổ nhiệm ông Đỗ Thế Hiếu giữ chức vụ Quyền trưởng Bộ môn Canh tác từ ngày 01/8/2016

01/08/2016 344 0 0 0

Quyết định số: 255/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 25/7/2016, V/v bổ nhiệm ông Đỗ Thế Hiếu giữ chức vụ Quyền trưởng Bộ môn Canh tác từ ngày 01/8/2016

Quyết định số: 254/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 25/7/2016, V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Minh Chánh giữ chức vụ Phó trưởng Bộ môn Sinh lý sinh hóa và chất lượng nông sản từ ngày 01/8/2016

01/08/2016 131 0 0 0

Quyết định số: 254/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 25/7/2016, V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Minh Chánh giữ chức vụ Phó trưởng Bộ môn Sinh lý sinh hóa và chất lượng nông sản từ ngày 01/8/2016

Quyết định số: 138/QĐ-VCLT-TCHC, V/v giao cho ông Nguyễn Văn Thắng Phó viện trưởng kiêm nhiệm chức vụ Trưởng bộ môn cây thức ăn chăn nuôi thuộc Viện Cây lương thực và CTP, kể từ ngày 01/6/2016

02/06/2016 388 0 0 0

Quyết định số: 138/QĐ-VCLT-TCHC, V/v giao cho ông Nguyễn Văn Thắng Phó viện trưởng kiêm nhiệm chức vụ Trưởng bộ môn cây thức ăn chăn nuôi thuộc Viện Cây lương thực và CTP, kể từ ngày 01/6/2016


 1 2 3 4 5 6 7