Thông báo

Quyết định số: 142/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 10/5/2018, V/v bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Khởi, NCV bộ môn CNSH giữ chức vụ Phó trưởng BM Công nghệ sinh học từ ngày 15/5/2018

17/05/2018 152 0 0 0

Quyết định số: 142/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 10/5/2018, V/v bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Khởi, NCV bộ môn CNSH giữ chức vụ Phó trưởng BM Công nghệ sinh học từ ngày 15/5/2018

Quyết định số: 141/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 10/5/2018, V/v bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Anh NCV bộ môn Canh tác giữ chức vụ Phó trưởng BM Canh tác từ ngày 15/5/2018

17/05/2018 125 0 0 0

Quyết định số: 141/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 10/5/2018, V/v bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Anh NCV bộ môn Canh tác giữ chức vụ Phó trưởng BM Canh tác từ ngày 15/5/2018

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp thuốc BVTV phục vụ đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa mới N25 ngắn ngày phục vụ luân canh tăng vụ tại Hải Dương

26/04/2018 60 0 0 0

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp thuốc BVTV phục vụ đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa mới N25 ngắn ngày phục vụ luân canh tăng vụ tại Hải Dương

Thông báo số 127/TB-VCLT-TCHC,V/v nghỉ lễ ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 (âm lịch), ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5/2018

20/04/2018 144 0 0 0

Thông báo số 127/TB-VCLT-TCHC,V/v nghỉ lễ ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 (âm lịch), ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5/2018

QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Cung cấp thuốc BVTV phục vụ đề tài "Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa N25 ngắn ngày phục vụ luân canh tăng vụ tại Hải Dương"

17/04/2018 211 0 0 0

QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Cung cấp thuốc BVTV phục vụ đề tài "Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa N25 ngắn ngày phục vụ luân canh tăng vụ tại Hải Dương"

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 đợt I, tháng 5

13/04/2018 289 0 0 0

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 đợt I, tháng 5

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2018 đợt I

13/04/2018 186 0 0 0

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2018 đợt I

Quyết định số 106/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 23/3/2018, V/v bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Thư, Phó Giám đốc Trung tâm NC&PT Lúa lai, Viện Cây LT&CTP, thời gian bổ nhiệm lại tính từ 01/10/2017

24/03/2018 174 0 0 0

Quyết định số 106/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 23/3/2018, V/v bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Thư, Phó Giám đốc Trung tâm NC&PT Lúa lai, Viện Cây LT&CTP, thời gian bổ nhiệm lại tính từ 01/10/2017

Quyết định số 105/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 23/3/2018, V/v bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Tăng, Trưởng phòng Tổ chức-HC, Viện Cây LT&CTP, thời gian bổ nhiệm lại tính từ 01/2/2018

24/03/2018 205 0 0 0

Quyết định số 105/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 23/3/2018, V/v bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Tăng, Trưởng phòng Tổ chức-HC, Viện Cây LT&CTP, thời gian bổ nhiệm lại tính từ 01/2/2018


 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10