Thông báo

Thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán Canh tý năm 2020

20/01/2020 232 0 0 0

Thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán Canh tý năm 2020

Cán bộ, viên chức được nghỉ 07 ngày liên tục bắt đầu từ thứ năm ngày 23/01/2020 đến hết thứ 4 ngày 29/01/2020

Thông báo nghỉ tết dương lịch 1/1/2020

31/12/2019 264 0 0 0

Thông báo nghỉ tết dương lịch 1/1/2020

Thông báo nghỉ tết dương lịch cho cán bộ công nhân viên Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

Quyết định số 407/QĐ-VCLT-VP, ngày 21/10/2019, V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ môn Công nghệ sinh học, Sinh lý sinh hóa và Công nghệ sau thu hoạch

21/10/2019 413 0 0 0

Quyết định số 407/QĐ-VCLT-VP, ngày 21/10/2019, V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ môn Công nghệ sinh học, Sinh lý sinh hóa và Công nghệ sau thu hoạch

Quyết định số 406/QĐ-VCLT-VP, ngày 21/10/2019, V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Viện

21/10/2019 385 0 0 0

Quyết định số 406/QĐ-VCLT-VP, ngày 21/10/2019, V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Viện

Quyết định số 405/QĐ-VCLT-VP, ngày 21/10/2019, V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ môn Cây thực phẩm và Nông nghiệp công nghệ cao

21/10/2019 365 0 0 0

Quyết định số 405/QĐ-VCLT-VP, ngày 21/10/2019, V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ môn Cây thực phẩm và Nông nghiệp công nghệ cao

Quyết định số 403/QĐ-VCLT-VP, ngày 21/10/2019, V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ môn Nông học

21/10/2019 355 0 0 0

Quyết định số 403/QĐ-VCLT-VP, ngày 21/10/2019, V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ môn Nông học

Quyết định số 386/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, V/v Giao cho bà Phan Thị Thanh - Phó Trưởng Phòng Khoa học và HTQT giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Phòng, Phụ trách Phòng Khoa học và HTQT, từ ngày 01/10/2019

02/10/2019 307 0 0 0

Quyết định số 386/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, V/v Giao cho bà Phan Thị Thanh - Phó Trưởng Phòng Khoa học và HTQT giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Phòng, Phụ trách Phòng Khoa học và HTQT, từ ngày 01/10/2019

Quyết định số 385/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, V/v Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Thiều - Phó Trưởng BM Cây thực phẩm giữ chức vụ Phó Trưởng BM Cây thực phẩm và Nông nghiệp CNC, từ ngày 01/10/2019

02/10/2019 263 0 0 0

Quyết định số 385/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, V/v Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Thiều - Phó Trưởng BM Cây thực phẩm giữ chức vụ Phó Trưởng BM Cây thực phẩm và Nông nghiệp CNC, từ ngày 01/10/2019

QĐ 384/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, V/v Bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Minh Chánh - Phó Trưởng, Phụ trách BM SL, SH&CLNS giữ chức vụ Phó Trưởng BM CNSH, SLSH và Công nghệ sau thu hoạch, từ ngày 01/10/2019

02/10/2019 223 0 0 0

QĐ 384/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 16/9/2019, V/v Bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Minh Chánh - Phó Trưởng, Phụ trách BM SL, SH&CLNS giữ chức vụ Phó Trưởng BM CNSH, SLSH và Công nghệ sau thu hoạch, từ ngày 01/10/2019


 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10