Thông báo

Quyết định số: 142/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 10/5/2018, V/v bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Khởi, NCV bộ môn CNSH giữ chức vụ Phó trưởng BM Công nghệ sinh học từ ngày 15/5/2018

17/05/2018 80 0 0 0

Quyết định số: 142/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 10/5/2018, V/v bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Khởi, NCV bộ môn CNSH giữ chức vụ Phó trưởng BM Công nghệ sinh học từ ngày 15/5/2018

Quyết định số: 141/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 10/5/2018, V/v bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Anh NCV bộ môn Canh tác giữ chức vụ Phó trưởng BM Canh tác từ ngày 15/5/2018

17/05/2018 64 0 0 0

Quyết định số: 141/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 10/5/2018, V/v bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Anh NCV bộ môn Canh tác giữ chức vụ Phó trưởng BM Canh tác từ ngày 15/5/2018

Thông báo số 127/TB-VCLT-TCHC,V/v nghỉ lễ ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 (âm lịch), ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5/2018

20/04/2018 78 0 0 0

Thông báo số 127/TB-VCLT-TCHC,V/v nghỉ lễ ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 (âm lịch), ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5/2018

QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Cung cấp thuốc BVTV phục vụ đề tài "Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa N25 ngắn ngày phục vụ luân canh tăng vụ tại Hải Dương"

17/04/2018 122 0 0 0

QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Cung cấp thuốc BVTV phục vụ đề tài "Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa N25 ngắn ngày phục vụ luân canh tăng vụ tại Hải Dương"

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 đợt I, tháng 5

13/04/2018 198 0 0 0

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 đợt I, tháng 5

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2018 đợt I

13/04/2018 125 0 0 0

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2018 đợt I

Quyết định số 106/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 23/3/2018, V/v bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Thư, Phó Giám đốc Trung tâm NC&PT Lúa lai, Viện Cây LT&CTP, thời gian bổ nhiệm lại tính từ 01/10/2017

24/03/2018 143 0 0 0

Quyết định số 106/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 23/3/2018, V/v bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Thư, Phó Giám đốc Trung tâm NC&PT Lúa lai, Viện Cây LT&CTP, thời gian bổ nhiệm lại tính từ 01/10/2017

Quyết định số 105/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 23/3/2018, V/v bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Tăng, Trưởng phòng Tổ chức-HC, Viện Cây LT&CTP, thời gian bổ nhiệm lại tính từ 01/2/2018

24/03/2018 160 0 0 0

Quyết định số 105/QĐ-VCLT-TCHC, ngày 23/3/2018, V/v bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Tăng, Trưởng phòng Tổ chức-HC, Viện Cây LT&CTP, thời gian bổ nhiệm lại tính từ 01/2/2018

Quyết định số 104/QĐ-VCLT-TCHC,ngày 23/3/2018, V/v bổ nhiệm lại có thời hạn ộng Đoàn Xuân Cảnh-Trưởng bộ môn Cây thực phẩm, Viện Cây lương thực và CTP, thời gian bổ nhiệm lại tính từ 18/10/2017

24/03/2018 97 0 0 0

Quyết định số 104/QĐ-VCLT-TCHC,ngày 23/3/2018, V/v bổ nhiệm lại có thời hạn ộng Đoàn Xuân Cảnh-Trưởng bộ môn Cây thực phẩm, Viện Cây lương thực và CTP, thời gian bổ nhiệm lại tính từ 18/10/2017


 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10