Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp thuốc BVTV phục vụ đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa mới N25 ngắn ngày phục vụ luân canh tăng vụ tại Hải Dương

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp thuốc bảo vệ thực vật phục vụ đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa mới N25 ngắn ngày phục vụ luân canh tăng vụ tại Hải Dương.

- Nhà thầu trúng thầu:

+ Công ty TNHH Mầm Vàng

+ Địa chỉ: Kinh Nguyên, Thạch Lỗi, Cẩm Giàng, Hải Dương

+ Giá đề xuất: 168.000.000 đ

(Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn)

+ Hình thức hợp đồng: trọn gói

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: trong vòng 25 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

+ Địa điểm giao hàng: Viện Cây lương thực và CTP, Liên Hồng, Gia Lộc, Hải Dương

- Danh mục hàng hóa: 8.400 lọ thuốc trừ sâu sinh học DIRECTOR 70EC. 

- Nhà thầu không trúng thầu:

+ Công ty TNHH Nông dược Thành Đạt

Địa chỉ: Số nhà 59 Kênh Tre, Khu 9, Phường Tân Bình, TP Hải Dương

Lý do: Giá chào thầu cao hơn nhà trúng thầu

+ Công ty TNHH Nông dược Đông Nam Á

Địa chỉ: 54, Lạc Long Quân, Phường Hải Tân, TP Hải Dương

Lý do: Giá chào thầu cao hơn nhà trúng thầu

 

Bấm vào đây để xem chi tiết