Thông báo

Thông báo số 127/TB-VCLT-TCHC,V/v nghỉ lễ ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 (âm lịch), ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5/2018

 Bấm vào đây để xem chi tiết