Thông tin khoa học

Ban hành kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ (công văn số: 1262/QDD-BNN-KH ngày 09/6/2014)

18/06/2014 1625 0 0 0

Ban hành kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ (công văn số: 1262/QDD-BNN-KH ngày 09/6/2014)

Phân công thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị sơ kết tái cơ cấu ngành Nông nghiệp (Công văn số 1809/BNN-KH, ngày 09/6/2014)

18/06/2014 1075 0 0 0

Phân công thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị sơ kết tái cơ cấu ngành Nông nghiệp (Công văn số 1809/BNN-KH, ngày 09/6/2014)

LAI TẠO GIỐNG ĐẬU XANH CHỊU HẠN

06/06/2014 1645 0 0 0

LAI TẠO GIỐNG ĐẬU XANH CHỊU HẠN

(MARD - 30/05/2014) Hiệp hội những người trồng Đậu xanh Ôx-trây-lia đang nghiên cứu lai tạo giống đậu xanh chịu hạn. Giống đậu xanh mới này sẽ có hệ thống rễ khỏe hơn và đâm sâu xuống đất hơn. Các nhà nghiên cứu đang nỗ lực tăng cường cấu trúc rễ của cây đậu xanh để làm cho rễ cây đâm sâu hơn và phát triển rộng hơn để có thể hấp thu nhiều nước và chất dinh dưỡng.

Vai trò của Canxi đối với cây trồng

30/05/2014 2517 0 0 0

Vai trò của Canxi đối với cây trồng

Vai trò của Canxi đối với cây trồng

Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014, Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

11/08/2014 1131 0 0 0

Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014, Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

Ban hành kế hoạch thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

29/05/2014 1054 0 0 0

Ban hành kế hoạch thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

Ban hành kế hoạch thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

Tín hiệu vui từ mô hình lạc L26 vụ thu đông năm 2012 tại Nga Sơn, Thanh Hoá

02/11/2013 1649 0 0 0

Tín hiệu vui từ mô hình lạc L26 vụ thu đông năm 2012 tại Nga Sơn, Thanh Hoá

Ngày 10/10/2012, Đoàn kiểm tra dự án Khuyến nông Trung ương năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành kiểm tra, đánh giá mô hình lạc L26 thuộc Dự án “Phát triển sản xuất, nhân giống các cây lạc,...

Hiệu quả của giống khoai lang KLC3

01/11/2013 2146 0 0 0

Hiệu quả của giống khoai lang KLC3

Giống khoai KLC3 có nguồn gốc từ Trung tâm Nghiên cứu Cây có củ thuộc Viện Cây lương thực và cây thực phẩm. Giống khoai này được tạo ra sau gần 10 năm chọn lọc từ tổ hợp thụ phấn tự do tốt nhất của giống khoai ăn tươi HT3...

Giống lúa Việt ở châu Phi

01/11/2013 1750 0 0 0

Giống lúa Việt ở châu Phi

Vào năm 1966 tại Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) ở Philippines, giống lúa cao sản ngắn ngày đầu tiên được phóng thích. Vào những thập niên 60 và 70 của thế kỷ trước, nước ta chủ yếu trồng các giống lúa mùa địa phương truyền thống và giống lúa cao sản nhập nội từ IRRI.


 1 2 3