Danh bạ điện thoại

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây có củ

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Trịnh Văn Mỵ

Giám đốc

024.3687.1918/

0912 768 587

mytv02rcrdc@gmail.com

2

Nguyễn Trọng Hiển

Phó GĐ

0913 304 141

trong_hienccc@yahoo.com

3

Nguyễn Đạt Thoại

Phó GĐ

0220.3716.391

0915 151 786

nguyendatthoai@gmail.com

 

Phòng Quản lý tổng hợp: 04 38 615 485

4

Hoàng Bá Thìn

Trưởng Phòng,

Phụ trách KT

024.3861.5485 0989.301.222

hbthin@yahoo.com.vn

5

Phạm Thị Tú

NVKT

0934.698.589

phamtu65@gmail.com

 

Bộ môn Khoai tây

6

Nguyễn Thị Nhung

Trưởng bộ môn khoai tây NCV

0983.718.656 0902.226.532

nguyenthinhungccc@gmail.com

7

Ngô Thị Huệ

NCV

0916.341.278

ngohueccc78@gmail.com

8

Nguyễn Thị Thu Hương

NCV

0976.828.014

nguyenthithuhuongccc@gmail.com

9

Nguyễn Mạnh Quy

NCV

0915.657.939

nguyenmanhquyccc@gmail.com

 

Bộ môn Sắn

10

Nguyễn Trọng Hiển

Trưởng BM

024.3687.1920

trong_hienccc@yahoo.com

11

Niê Xuân Hồng

NCV

0912.972.669

hongnie@ymail.com

12

Vũ Thị Vui

NCV

024.3687.1920

Vui_bghd@yahoo.com

13

Phạm Thị Thu Hà

NCV

024.3687.1920

thuha.hau@gmail.com

 

Bộ môn Khoai lang

14

Trần Thị Hải

NCV

0942.537.037

HAIRCRD80@gmail.com

15

Vũ Đức Thắng

NCV

0346 516 018

vuducthanghd1795@gmail.com

16

Nguyễn Thị Thủy

NCV

  0983 584 984

 nguyenthuyk56khcta@gmail.com

 

Bộ môn Khoai sọ - Dong riềng

17

Nguyễn Thiếu Hùng

Trưởng BM

0168.295.5617

nguyenthieuhungccc@yahoo.com

18

Lê Kim Hanh

NCV

0916180708

lekimhanhccc2301@gmail.com

19

Tạ Thị Hằng

Kỹ sư

0167.451.7322

1991tathihang@gmail.com

20

Hoàng Thị Duyên

Kỹ sư

0166.693.9294

hoangduyen33@gmail.com

 

Trạm Sapa, Lào Cai: 020 2 216 574

21

Hoàng Hữu Chung

Phó Trạm trưởng

020.3216.574  0975.390.133

hhchung88@gmail.com

22

Nguyễn Thị Thắm

KTV

0983.262.950

Thamnt.fcri@mard.gov

 

Cơ sở Hải Dương

23

Nguyễn Đạt Thoại

NCVC

0220.3716.391

0915 151 786

nguyendatthoai@gmail.com

24

Vũ Văn Chè

(Vũ Đan Thành)

NCVC

0220.3716.391

0336 639 628

Thanh308@yahoo.com

25

Nguyễn Thị Thuý Hoài

NCV

0220.3716.391

0985 417 215

Thuyhoai1975@gmail.com

26

Trần Quốc Anh

NCV

0220.3716.391

0904 543 259

Tranquocanh79@gmail.com

27

Nguyễn Phan Anh

NCV

0220.3716.391

0919 358 776

phananhhongnhung@yahoo.com

28

Đỗ Thị Hồng Liễu

NCV

0220.3716.391

0983 232 280

lanthaochi@yahoo.com

29

Vũ Thị Duyên

NCV

0220.3716.391

0986 744 087

vuduyenphuong@gmail.com

30

Nguyễn Thanh Bình

NCV

0220.3716.391

0916 078 289

Thanhbinh5383@gmail.com

31

Vũ Thị Chinh

NCV

0220.3716.391

0968 391 769