Tư vấn kỹ thuật

Bảo vệ thực vật

06/06/2014 1778 0 0 0

Bảo vệ thực vật

Sâu xanh da láng hại đậu và cách phòng trừ Sâu xanh da láng (Spodoptera exigua), một trong những dịch hại chính trên đậu phộng (lạc), thuộc họ Ngài đêm (Noctuidae), bộ cánh vẩy (Lepidoptera). Đây là loại sâu đa thực, cắn phá trên nhiều loại cây trồng như đậu, hành, đậu nành, cà chua, bông vải…