Văn bản của Viện CLT-CTP

Văn bản pháp quy

Số/ ký hiệu

Ngày ban hành

Hình thức

Trích yếu

101/QĐ-VCLT-KH

01/4/2014

Quyết định

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ của Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm (chỉnh sửa và bổ sung)