Danh bạ điện thoại

Văn phòng Viện

TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT cơ quan

Email

1

Nguyễn Văn Tăng

Chánh văn phòng

0220.3716394

tangvclt@gmail.com.vn

2

Nguyễn Thị Hồng Gấm

Phó Chánh văn phòng

0220.3716935

gamvclt@yahoo.com.vn

gam1419@gmail.com 

 

3

Nguyễn Văn Tiến

Phó Chánh văn phòng

  024.3861.5485

nguyenvantien060304@gmail.com

4

Nguyễn Thị Hồng Trà

Chuyên viên

0220.3716396

hongtravclt@gmail.com

5

Nguyễn Thị Hoa

Chuyên viên

0220.3716463

 

6

Vũ Đình Tạo

Lái xe

0220.3716463

 

7

Nguyễn Văn Dũng

Lái xe

024.36875036

 

8

Trần Xuân An

NVKT

0220.3716463

 

10

Đoàn Thị Thuý

NVKT

0220.3716463

 

10

Nguyễn Thị Phúc

NVKT

0220.3716463

 

11

Nguyễn Trọng Tùng

NVBV

   

12

Hoàng Văn Hải

NVBV

   

13

Chử Quang Lợi

NVBV

024.36875036

 
14 Nguyễn Thị Liên Kế toán 0220.3716935  
15 Nguyễn Thị Hà Kế toán 0220.3716935  
16 Vũ Nam Bình Kế toán 0220.3716935  
17 Nguyễn Thanh Loan KS 0220.3716463 thanhloan390@gmail.com