Danh bạ điện thoại

Văn phòng Viện

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT cơ quan

Email

1

Nguyễn Văn Tăng

Chánh văn phòng

0220.3716394

tangvclt@gmail.com.vn

2

Nguyễn Thị Hồng Gấm

Phó Chánh văn phòng

0220.3716935

gam1419@gmail.com

3

Nguyễn Văn Tiến

Phó Chánh văn phòng

  024.3861.5485

nguyenvantien060304@gmail.com

4

Nguyễn Thị Hồng Trà

Chuyên viên

0220.3716396

hongtravclt@gmail.com

5

Nguyễn Thị Hoa

Chuyên viên

0220.3716463

hoavclt@gmail.com 

6

Nguyễn Thanh Loan

KS

0220.3716396

thanhloan390@gmail.com

7

Vũ Đình Tạo

Lái xe

0220.3716463

 

8

Nguyễn Văn Dũng

Lái xe

024.36875036

 

9

Trần Xuân An

NVKT

0220.3716463

lockyhuou@gmail.com 

10

Đoàn Thị Thuý

NVKT

0220.3716463

 

11

Nguyễn Thị Phúc

NVKT

0220.3716463

 

12

Trần Bùi Thùy Linh

NVKT

0220.3716463

linhkute1269@gmail.com

13

Nguyễn Đắc Cường

NVKT

0220.3716463

 

14

Nguyễn Thành Hưng

NVBV

0220.3716013

 

15

Hoàng Văn Hải

NVBV

024.36875036 

 

16

Nguyễn Thị Liên

Kế toán

0220.3716935

lienhonghd82@gmail.com

17

Nguyễn Thị Hà

Kế toán

0220.3716935

nguyenha3011@gmail.com 

18

Vũ Nam Bình

Kế toán

0220.3716935

vnbinh2412@gmail.com