2 GIỐNG LÚA MỚI NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CAO

Theo đánh giá của nông dân, 2 giống lúa mới có nhiều ưu điểm như thời gian sinh trưởng ngắn, chống chịu sâu bệnh khá.

Sáng 17-9, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển giống lúa thuần, Viện Cây lương thực và cây thực phẩm đánh giá mô hình sản xuất lúa chất lượng Sơn Lâm 2 và AIQ1102 tại xã Dân Chủ (Tứ Kỳ).

Theo đánh giá của nông dân, 2 giống lúa này có nhiều ưu điểm như thời gian sinh trưởng ngắn, chống chịu sâu bệnh khá. Riêng giống lúa AIQ1102 đẻ nhánh khỏe và cứng cây hơn giống Bắc thơm số 7, bộ lá xanh, tán gọn. Giống Sơn Lâm 2 chống đổ tốt, ít bị nhiễm bệnh đạo ôn, bạc lá và rầy nâu. Năng suất 2 giống lúa này dự kiến cao hơn so với giống Bắc thơm số 7 từ 8-10 tạ/ha, có chất lượng gạo tốt, cơm mềm, vị đậm, phù hợp điều kiện thổ nhưỡng của nhiều địa phương trong tỉnh, nhất là những địa phương muốn giải phóng đất làm vụ đông sớm.

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển giống lúa thuần đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tạo điều kiện mở rộng mô hình khảo nghiệm các giống lúa Sơn Lâm 2 AIQ1102 để có những đánh giá chính xác về ưu điểm, nhược điểm của 2 giống lúa này trước khi đưa vào gieo cấy đại trà

Nguồn: baohaiduong.vn