HỘI THẢO “TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP – TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN THỰC TIỄN”

Ngày 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo Tái cơ cấu nông nghiệp Việt Nam: Từ chính sách đến thực tiễn.

Tham dự hội thảo có: Ông Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ông Nguyễn Quân – Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ông Phan Xuân Dũng – Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban KH-CN-MT Quốc Hội, Ông Nguyễn Xuân Cường – Ủy viên BCH TW Đảng, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, Ông Lê Quốc Doanh – Thứ trưởng Bộ NN & PTNT, Ông Đặng Huy Đông – Thứ trưởng Bộ KH & ĐT, các lãnh đạo bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, cùng các cơ quan ban ngành, đoàn thể và đông đảo giảng viên, cán bộ trong Học viện.

Hội thảo đã nhận được 24 bài tham luận và nhiều ý kiến phát biểu đóng góp ý kiến tham vấn, phản biện của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ Trung ương tới địa phương, tổ chức phi chính phủ (NGOs) trong nước và quốc tế, nghiên cứu sinh và học viên cao học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, đồng thời đề xuất những điều kiện cần thiết trong công tác triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Khai mạc Hội thảo, GS.TS Trần Đức Viên, Giám đốc Học viện cho rằng việc tái cơ cấu nông nghiệp cần hướng tới một nền nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng nông thôn trí thức. Theo Giáo sư, để phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp cần làm ngay việc tái cơ cấu trong giáo dục và đào tạo nông nghiệp, tái cơ cấu quản lý khoa học công nghệ, tái cơ cấu trong chính sách và thể chế quản lý phát triển nông nghiệp và nông thôn. Tái cơ cấu nông nghiệp, không phải chỉ là vấn đề cây giống, vật nuôi mà phải là vấn đề tổ chức lại sản xuất cho nông dân. Trong đó, kinh tế hợp tác phải là cốt lõi. “Kinh tế hợp tác nhưng không phải tất cả đều là cánh đồng mẫu lớn, mà là tăng tính hợp tác trong sản xuất. Tiếp theo là đẩy mạnh khoa học công nghệ trong nông nghiệp. Chỉ khi làm chủ được khoa học công nghệ thì nông nghiệp mới có đột phá”, GS Trần Đức Viên khẳng định.

Phát biểu tại Hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, để tái cơ cấu nền nông nghiệp, yếu tố cơ bản là đơn vị sản xuất ở cơ sở phải thay đổi. Thực tế lâu nay hộ là đơn vị sản xuất ở cơ sở. Với khoảng 10 triệu hộ sản xuất ở cơ sở, trong quá trình hội nhập quốc tế, nếu không có tổ chức thì sẽ rối loạn không thể xuất khẩu cũng như cạnh tranh được với hàng hóa bên ngoài. Chính vì vậy việc tái cơ cấu nền nông nghiệp phải bắt đầu từ tái cơ cấu đơn vị sản xuất cơ bản của Việt Nam là hợp tác xã, hoặc liên kết giữa hộ và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng nhấn mạnh việc tái cơ cấu nền nông nghiệp phải bắt đầu từ việc tái cơ cấu hệ thống thu mua sản phẩm nông nghiệp của nông dân, tái cơ cấu thị trường cung cấp đầu vào và thu mua sản phẩm nông nghiệp. Cùng với đó, phải xác định được những sản phẩm quốc gia, thiết lập mối quan hệ tốt giữa khoa học với nông dân để đưa những kết quả khoa học đến với nông dân một cách hiệu quả nhất cũng như phải hình thành thị trường bảo hiểm nông nghiệp, tái cơ cấu chi của Nhà nước cho nông nghiệp.

Thành công của Hội thảo sẽ góp phần thực hiện mục tiêu của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong bối cảnh đất nước đang trên đà tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế.

Nguồn: vnua.edu.vn