Kết quả nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nông nghiệp ngày càng khẳng định vai trò không thể thiếu trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng.

Trong những năm gần đây, được sự quan tâm chỉ đạo và đầu tư của các ngành, các cấp, công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm đã có nhiều bước tiến đáng ghi nhận. Nhiều sản phẩm khoa học công nghệ của Viện tạo ra đã được phát triển rộng ngoài sản xuất ở nhiều địa phương trên cả nước và được các doanh nghiệp tiếp nhận.

Với mục đích đánh giá thực trạng, kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2011-2016 và định hướng giai đoạn 2017-2025, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm xuất bản cuốn Kỷ yếu “Nghiên cứu và Phát triển khoa học công nghệ: Kết quả giai đoạn 2011-2016 và định hướng giai đoạn 2017-2025”.

Chúng tôi hy vọng cuốn kỷ yếu này sẽ là nguồn thông tin, tài liệu tham khảo giúp các nhà khoa học, nhà quản lý vận dụng phù hợp vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học nông nghiệp trong thời gian tới.

Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm trân trọng cảm ơn các chuyên gia, tác giả đã tham gia viết bài và hoàn thành cuốn kỷ yếu. Trong quá trình biên tập sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các độc giả để cuốn kỷ yếu được hoàn thiện.

Trân trọng giới thiệu cuốn kỷ yếu Nghiên cứu và Phát triển khoa học công nghệ: Kết quả giai đoạn 2011-2016 và định hướng giai đoạn 2017-2025”.

Download toàn bộ : Tại đây

Xem chi tiết file 1: tại đây

Xem chi tiết file 2: Tại đây