QUYẾT ĐỊNH SỐ 66/2015/QĐ-TTG, NGÀY 25/12/2015, V/V QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ, THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CÔNG NHẬN VÙNG NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

Bấm vào đây để xem chi tiết