GIỐNG LÚA HT6

GIỐNG LÚA HT6

1. Nguồn gốc và quá trình chọn tạo:
            Giống HT6 đuợc chọn tạo do tác giả: Lê Vĩnh Thảo, Nguyễn Xuân Dũng, Nguyễn Văn Vương, Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Thị Bích Hợp, Trịnh Thị Vân, Mai Thị Hương và Nguyễn Việt Hà, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
            Giống lúa HT6 được chọn tạo từ tổ hợp HT1/VH1 năm 2001. Quá trình chọn tạo: Năm 2001 thực hiện phép lai HT1/VH1, năm 2002- 2004 đánh giá và chọn lọc qua các thế hệ F1-F6, năm 2005 chọn được dòng có triển vọng và đặt tên là HT6 được đưa vào thí nghiệm quan sát, so sánh, năm 2006- 2007 gửi khảo nghiệm quốc gia. HT6 được thí nghiệm và mở rộng thử tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Thanh Hoá, Hà Tỉnh, Quảng Trị và một số tỉnh khác. HT6 được nông dân chấp nhận về chất lượng, năng suất và tính chống chịu sâu bệnh và được mở rộng nhanh chong trong những năm gần đây.
            Giống HT6 được Cục Trồng trọt- Bộ NN&PTNT cho phép sản xuất thử trong vụ Xuân muộn, Mùa sớm, Hè thu tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung tại quyết định số 215/QĐ- TT- CLT ngày 02 tháng 10 năm 2008.
2. Đặc điểm chính
– Giống HT6 là giống lúa thơm, có chất lượng cao hơn HT1: cơm dẻo, đậm, mềm và ngọt.
– HT6 có thời gian sinh trưởng ngắn hơn giống lúa chất lượng Hương cốm, vụ mùa 102-105 ngày, vụ xuân muộn: 130-135 ngày.
– Cây cao 100 – 110 cm, cứng cây, chống đổ khá, kháng bệnh đạo ôn, khô vằn, bạc lá, đẻ nhánh trung bình, bông dài, số hạt / bông: 150 – 250 hạt /bông, khối lượng 1000hạt : 22,7 – 22,9gram.
– Năng suất trung bình 6 tấn/ha, thâm canh tốt đạt 7tấn/ha/vụ, cao hơn hẳn giống l;úa thơm BT7.
– HT6 là giống lúa chống bệnh bạc lá tốt, có nhiều ưu việt hơn hẳn HT1 trong vụ mùa.
3. Kỹ thuật canh tác
– Thời vụ:
            + Vụ xuân: có thể gieo mạ được ở trà xuân muộn từ 20/1 đến 5/2, cấy sau lập xuân, đối với mạ dược cần cấy kết thúc sớm tránh mạ già, mạ sân cấy tuổi mạ 12-15 ngày.
            + Vụ mùa: Bố trí trà mùa sớm gieo từ 1/6 đến 15/6, tuổi mạ dược 12-16 ngày.
– Mật độ: 40-45 khóm/m2, mỗi khóm 2-3 dảnh.
– Lượng phân bón cho 1ha: (90 -120 kg N + 90kg P2O5 + 100kg K2O + 8 tấn phân chuồng.
– Cách bón: Nên bón nặng đầu nhẹ cuối
            + Bón lót: phân chuồng + lân + 50% đạm + 30% kali trước khi bừa cấy
            + Bón thúc khi lúa bén rễ hồi xanh 50% đạm + 30% kali, kết hợp làm cỏ sục bùn. Làm cỏ lần 2 sau lần 1 là 15 ngày, chú ý nhổ sạch cỏ dại, đặc biệt là cỏ lồng vực (cỏ kê)
            + Bón thúc đợt 2 khi lúa đứng cái làm đòng: 40% kali còn lại. Nên cấy ở các chân đất vàn và vàn cao, ruộng chủ động tưới tiêu.
4.  Đối tượng và phạm vi áp dụng giống HT6
            Thích hợp với chân đất vàn, vàn cao, vụ xuân muộn, mùa sớm, hè thu.
5. Điển hình đã áp dụng thành công giống HT6
            Đã áp dụng ở các tỉnh, Thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá, Hải Phòng, Phú Thọ, Bắc Giang, Hưng Yên. Bắc Ninh, Nghệ An, Quảng Trị, Thái Bình, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương….
6. Địa chỉ liên hệ giống
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần – Thanh Trì, Hà Nội
ĐT: 024.36875398