Lịch sử hình thành và phát triển

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VIỆN CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CÂY THỰC PHẨM

  1. Lịch sử phát triển Viện

 Xem chi tiết tại clip đính kèm.

2. Lãnh đạo Viện qua các thời kỳ

STTHọ và TênChức vụGiai đoạn
1Cố Bác sỹ Nông học Lương Định CủaViện trưởng 7/1968 – 12/1975
2KS. Hồ Đức SongQuyền Viện trưởng 9/1976 – 4/1978
3Cố GS.TS. Vũ Tuyên HoàngViện trưởng5/1978 – 5/1999
4KS. Nguyễn Quốc TuấnQuyền Viện trưởng6/1999 – 3/2004
5PGS.TS. Nguyễn Tấn HinhViện trưởng4/2004 –1/ 2006
6Cố PGS.TS. Tạ Minh SơnViện trưởng2/2006 – 9/2006
7PGS.TS. Nguyễn Văn TuấtViện trưởng10/2006 – 3/2008
8PGS.TS. Nguyễn Trí HoànViện trưởng4/2008-6/2017
9TS. Nguyễn Trọng KhanhViện trưởng7/2017- nay
10Cố TS. Nguyễn LộcPhó Viện Trưởng12/1976 – 9/1980
11KS. Nguyễn KimPhó Viện Trưởng5/1978 – 4/1982
12Cố TS. Đinh Văn CựPhó Viện Trưởng9/1982 –6/ 1998
13PGS.TS. Nguyễn Xuân LinhPhó Viện Trưởng3/1989 – 7/1990
14PGS.TS. Phạm Xuân TùngPhó Viện Trưởng12/1998 – 3/2004
15TS. Đào Xuân ThảngPhó Viện Trưởng7/2004 – 7/2011
16TS. Ngô Doãn ĐảmPhó Viện Trưởng12/2002 – 2/2006 và 2008 – 7/2017
17TS. Đào Thế AnhPhó Viện Trưởng11/2013 – 10/2017
18TS. Nguyễn Văn ThắngPhó Viện Trưởng1/2013 – 12/2022
19TS. Dương Xuân TúPhó Viện Trưởng9/2017 – đến nay
20TS. Đoàn Xuân CảnhPhó Viện TrưởngT9/2019- đến nay
21TS. Phạm Thiên thànhPhó Viện TrưởngT3/2024- đến nay

3. Thành tích chủ yếu đã đạt được

STTTên thành tíchNăm ghi nhận
1Huân chương Độc lập hạng nhất2012
2Huân chương Độc lập hạng nhì2004
3Huân chương Độc lập hạng ba1993; 1998
4Huân chương Lao động hạng nhất1985; 1993
5Huân chương Lao động hạng nhì1988
6Huân chương Lao động hạng ba1983
7Cờ thi đua chính phủ1997; 2020
8Cờ thi đua của Bộ NN & PTNT1992; 1994; 1995; 1996; 2004; 2012
9Cờ thi đua của Bộ KHCN & MT2000
10Cờ thi đua của công đoàn Bộ NN & PTNT1997; 1998; 1999; 2001
11Bằng khen của thủ tướng chính phủ1995; 1995; 2005; 2003-2005; 2009; 2013-2017; 2018
12Bằng khen của Bộ NN & PTNT1985; 1989; 1998; 1999; 2000; 2001; 2004; 2006; 2007; 2009; 2010; 2011; 2013-2014
13Bằng khen của Bộ KHCN & MT2000
14Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật1998; 2000
15Giấy khen của Viện KHNN Việt Nam2011; 2013; 2014; 2015; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023
16Giấy khen của Giám đốc Viện KHNN Việt Nam2016; 2016-2020
17Giấy khen của BCH công đoàn Viện KHNN Việt Nam2011; 2012; 2013; 2017

4. Địa chỉ: 

Xã Liên Hồng – thành phố Hải Dương – Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 02203716463 – Fax: 02203716385
Email: viencltctp@mard.gov.vn