Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm
Tin mới cập nhật

Hội nghị Khoa học công nghệ giai đoạn 2011-2016, định hướng giai đoạn 2017-2025.

09/12/2017 51 0 0 0

Hội nghị Khoa học công nghệ giai đoạn 2011-2016, định hướng giai đoạn 2017-2025.

Ngày 07-08/12/2017, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tổ chức Hội nghị Khoa học công nghệ giai đoạn 2011-2016 nhằm đánh giá kết quả nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật giai đoạn 2011-2016, định hướng giai đoạn 2017-2025

72 năm - Dấu mốc lịch sử và thành tựu phát triển của ngành Nông nghiệp Việt Nam

24/11/2017 44 0 0 0

72 năm - Dấu mốc lịch sử và thành tựu phát triển của ngành Nông nghiệp Việt Nam

Lớp tập huấn Nâng cao kỹ năng phân tích trong phòng thí nghiệm

13/11/2017 59 0 0 0

Lớp tập huấn Nâng cao kỹ năng phân tích trong phòng thí nghiệm

Trong khuôn khổ tiểu dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu và thương mại hóa giống lúa chất lượng kháng sâu bệnh và sản xuất giống gốc khoai tây siêu bi sạch bệnh phục vụ cho sản xuất ở các tỉnh Phía Bắc và Miền Trung” (FIRST-FCRI) năm 2017, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tổ chức lớp tập huấn: "Nâng cao kỹ năng phân tích trong phòng thí nghiệm” từ ngày 06-12/11/2017 do GS. TS. Jung Woo-Jin (Hàn Quốc) và một số chuyên gia của Viện giảng dạy.

FCRI – Thaibinhseed ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2017-2025

02/11/2017 104 0 0 0

FCRI – Thaibinhseed ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2017-2025

Ngày 1/11/2017, Viện Cây lương thực - Cây thực phẩm và Tổng công ty cổ phần giống cây trồng Thái Bình đã ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2017-2025, với mục tiêu gắn kết công tác nghiên cứu với chuyển giao khoa học công nghệ, phát triển sản phẩm và tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn giai đoạn 2017-2025

Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu, thông tin về xu hướng nghiên cứu lúa trên thế giới, những tiến bộ trong đánh giá kiểu gen và ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa

16/10/2017 146 0 0 0

Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu, thông tin về xu hướng nghiên cứu lúa trên thế giới, những tiến bộ trong đánh giá kiểu gen và ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa

Trong khuôn khổ đề tài: “Nghiên cứu cải tiến giống lúa chất lượng BC15, BT7 cho các tỉnh phía Bắc” thuộc chương trình Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp giai đoạn 2015-2019, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm mời TS. MallikariJuna Swamy, chuyên gia nghiên cứu lúa, Viện Nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI), sang thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống lúa từ ngày 26 đến 29 tháng 9 năm 2017

Giống lúa LTH 31 và Gia Lộc 102 ngắn ngày, năng suất cao

14/09/2017 279 0 0 0

Giống lúa LTH 31 và Gia Lộc 102 ngắn ngày, năng suất cao

Ngày 13.9.2017, Viện Cây lương thực và cây thực phẩm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả xây dựng mô hình giống lúa LTh31 và Gia Lộc 102 tại xã Đông Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

Hội thảo tham quan đánh giá mô hình sản xuất giống lúa N25 tại xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

14/09/2017 168 0 0 0

Hội thảo tham quan đánh giá mô hình sản xuất giống lúa N25 tại xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Ngày 07 tháng 9 năm 2017 Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tổ chức Hội thảo tham quan đánh giá mô hình sản xuất giống lúa N25 tại xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương


 1 2 3