NGHỊ ĐỊNH SỐ 54/2016/NĐ-CP, NGÀY 14/6/2016, V/V QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP

Bấm vào đây để xem chi tiết