Quyết định số 136/QĐ-KHNN-TCHC về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Thiên Thành, Trưởng bộ môn Công nghệ sinh học, Sinh lý sinh hóa và Công nghệ sau thu hoạch, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, kể từ ngày 15/03/2024

Chi tiết tại quyết định đính kèm.