2 GIỐNG LÚA THUẦN LTH31, XT65

Trung tâm Nghiên cứu & phát triển lúa thuần (Viện CLT-CTP) phối hợp với Sở KH-CN Bắc Ninh tổ chức hội thảo đầu bờ “Giới thiệu giống lúa LTh31 và XT65” tại huyện Gia Bình.

ThS Trần Văn Tứ, một trong những tác giả nghiên cứu hai giống lúa trên cho biết: LTh31 (lúa thơm 31) do Bộ môn chọn tạo giống lúa chất lượng & đặc sản của Trung tâm chọn từ hai tổ hợp lai HT1/IA CUBA28. Đây là giống lúa chịu thâm canh khá, chống chịu khá với bệnh đạo ôn, bạc lá và rầy nâu. Hạt thóc hơi bầu dài, chất lượng gạo ngon, mềm, dẻo dai và gieo cấy cả 2 vụ trong năm (xuân muộn, mùa sớm).

LTh31 có TGST từ 105-107 ngày (vụ mùa); 130-132 ngày (vụ xuân), chiều dài thân từ 110-115cm, cây cứng, chống đổ tốt, tỷ lệ hạt chắc cao 90%, cơm mềm, thơm. Tiềm năng năng suất trên 8tấn/ha. LTh31 thích hơp với vùng thâm canh vàn hơi trũng, vàn và vàn cao chủ động tưới tiêu. Từ năm 2010-2011, giống lúa LTh31 được sản xuất thử tại các xã Việt Đoàn, Tri Phương (Tiên Du, Bắc Ninh) cho thấy chống chịu sâu bệnh, năng suất tốt.

PGS.TS Tạ Minh Sơn, tác giả giống lúa XT65 cho biết: Đây là giống lúa chịu thâm canh khá, chống chịu bệnh đạo ôn, bạc lá, rầy nâu tương đối tốt; hạt thóc màu nâu, dài, chất lượng gạo ngon, gạo trong, cơm mềm, dẻo dai, có mùi thơm; gieo cấy được cả hai vụ trong năm, TGST từ 107-109 ngày (vụ mùa), 132-135 ngày (vụ xuân muộn), tiềm năng năng suất trên 8 tấn/ha.

Vụ xuân 2012 hai giống lúa LTh31, XT65 trồng với diện tích 43ha ở 4HTXNN ở huyện Gia Bình, gồm Ngô Cương, Nhân Hữu (xã Nhân Thắng), Định Mỗ, Phú Thọ (Xuân Lai); trong đó XT65 là 4ha. Cả hai giống này đều sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh, tiềm năng năng suất khá. Chất lượng gạo hơn hẳn Khang dân, cơm mềm.

Ông Trần Văn Khả, HTXNN Định Mỗ cho biết: Chúng tôi đưa vào sản xuất 15ha LTh31 và XT65. Mặc dù đầu vụ rét kéo dài liên tục từ khi bắt đầu gieo mạ đến lúa đẻ nhánh; độ ẩm cao nên sâu bệnh phát sinh nhiều…Tuy nhiên LTh31 phát triển tốt, ngắn hơn 5 ngày so với giống đối chứng Khang dân, năng suất ước đạt trên 250kg thóc/sào. XT65 kháng được rầy nâu và một số sâu bệnh khác cũng cho khoảng 250kg thóc/sào.
Từ năm 2010, giống lúa LTh31 và XT65 được nhiều địa phương ở Bắc Ninh mở rộng SX, năng suất bình quân từ 60,9-69,7tạ/ha. Đặc biệt xã Tri Phương, huyện Tiên Du vụ xuân đạt 69,7tạ/ha, vụ mùa 67,8 tạ/ha

Nguồn: Báo NNVN