Văn phòng viện

VĂN PHÒNG VIỆN

Văn phòng Viện (Administration and Finance)

Chức năng
Tham mưu, tổng hợp  giúp Viện trưởng thực hiện công tác quản lý về công tác tổ chức,  cán bộ; tài chính, kế toán; hành chính, quản trị và xây dựng cơ bản

Nhiệm vụ

1. Thực hiện công tác tổ chức,  cán bộ (quản lý, sử dụng, đào tạo, sắp xếp tổ chức, quy hoạch và đề bạt cán bộ…);

2. Quản lý lao động tiền lương và các chế độ chính sách  cho cán bộ, viên chức và người lao động của Viện theo quy định của Nhà nước và cơ quan;

3. Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch,  lập dự toán thu – chi, quản lý việc sử dụng các nguồn vốn…;

4. Quản lý,  kiểm soát việc chấp hành dự toán thu – chi, thanh quyết toán toàn bộ các nguồn kinh phí của Viện;

5. Thực hiện công tác hành chính, quản trị của cơ quan (văn thư, lưu trữ; in ấn tài liệu; xe ô tô; bảo vệ;  phục vụ khách; điện, nước sinh hoạt…);

6. Quản lý công tác xây dựng cơ bản; mua sắm và quản lý vật tư, thiết bị văn phòng…;

7. Quản lý tài sản của cơ quan;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Viện.


Lãnh đạo đơn vị
Chánh văn phòng: Nguyễn Văn Tăng
Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Thị Hồng Gấm
Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Văn Tiến

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL

TT Họ và tên Chức vụ ĐT cơ quan Email
1 Nguyễn Văn Tăng Chánh văn phòng 0220.3716394 tangvclt@gmail.com.vn
2 Nguyễn Thị Hồng Gấm Phó Chánh văn phòng 0220.3716935 gam1419@gmail.com   
3 Nguyễn Văn Tiến Phó Chánh văn phòng   024.3861.5485 nguyenvantien060304@gmail.com
4 Nguyễn Thị Hồng Trà Chuyên viên 0220.3716396 hongtravclt@gmail.com
5 Nguyễn Thị Hoa Chuyên viên 0220.3716463 hoavclt@gmail.com 
6 Nguyễn Thanh Loan KS 0220.3716396 thanhloan390@gmail.com
7 Vũ Đình Tạo Lái xe 0220.3716463  
8 Nguyễn Văn Dũng Lái xe 024.36875036  
9 Trần Xuân An NVKT 0220.3716463 lockyhuou@gmail.com 
10 Đoàn Thị Thuý NVKT 0220.3716463  
11 Nguyễn Thị Phúc NVKT 0220.3716463  
12 Trần Bùi Thùy Linh NVKT 0220.3716463 linhkute1269@gmail.com
13 Nguyễn Đắc Cường NVKT 0220.3716463
14 Nguyễn Thành Hưng NVBV 0220.3716013
15 Hoàng Văn Hải NVBV 024.36875036   
16 Nguyễn Thị Liên Kế toán 0220.3716935 lienhonghd82@gmail.com
17 Nguyễn Thị Hà Kế toán 0220.3716935 nguyenha3011@gmail.com 
18 Vũ Nam Bình Kế toán 0220.3716935 vnbinh2412@gmail.com 

Địa chỉ liên hệ
+ Địa chỉ: Xã Liên Hồng – Thành phố Hải Dương – Tỉnh Hải Dương
+ Điện thoại: 0220 3716463
+ Fax: 0220 3716385
+ Email: tangvclt@yahoo.com.vn