ĐẶC TÍNH KHÁNG TUYẾN TRÙNG CỦA CÁC HỢP CHẤT CHIẾT XUẤT TỪ CÂY THUỐC PHÒNG TRỪ PRATYLENCHUS COFFEAE GÂY HẠI RỄ CÀ PHÊ

Bấm vào đây để xem chi tiết