Lúa Gia Lộc 516 phù hợp sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh

Giống lúa Gia Lộc 516 phù hợp kỹ thuật canh tác tiên tiến, giúp giải phóng sức lao động, cho giá trị kinh tế cao và phù hợp sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh trên địa bàn Hải Dương.

Các đại biểu thăm quan mô hình tại xã Quốc Tuấn – Nam Sách- Hải Dương

Đó là đánh giá của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển lúa thuần (Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm). Vụ xuân năm 2024, trung tâm triển khai 6 mô hình trồng giống lúa Gia Lộc 516 ở các huyện Cẩm Giàng, Nam Sách, Bình Giang, Gia Lộc, Tứ Kỳ với diện tích 100 ha. Giống lúa trong mô hình được so sánh đối chứng với giống lúa Bắc thơm số 7 (giống lúa đang được cấy đại trà ở nhiều nơi).

Toàn bộ diện tích lúa trong mô hình được ứng dụng “Gói kỹ thuật canh tác tiên tiến” như gieo cấy bằng máy và gieo sạ bằng máy phun hạt; tưới nước tiết kiệm, sử dụng chế phẩm sinh học, bón phân bằng máy; phun thuốc bảo vệ thực vật khi đến ngưỡng theo quy tắc 4 đúng và phun bằng thiết bị bay không người lái.

Kết quả cho thấy, lúa Gia Lộc 516 có khả năng chống chịu sâu, bệnh hại, cứng cây và chống đổ tốt hơn so với giống đối chứng. Năng suất lúa dự kiến đạt 67,5 – 69,3 tạ/ha, cao hơn từ 10 – 15% so với giống đối chứng.

Năng suất lúa Gia Lộc 516 cao hơn từ 10-15% so với giống lúa đối chứng BT7

Lúa Gia Lộc 516 có khả năng sinh trưởng tốt trong điều kiện tự nhiên ở Hải Dương; đặc biệt thích ứng với điều kiện canh tác mới và sử dụng các chế phẩm sinh học. Ứng dụng “Gói kỹ thuật canh tác tiên tiến” sẽ giúp nông dân tiếp cận với giống mới, kỹ thuật canh tác mới để đem lại hiệu quả kinh tế cao, giải phóng sức lao động và phù hợp phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh trên địa bàn Hải Dương.

ảnh và bài: báo Hải Dương (https://baohaiduong.vn/lua-gia-loc-516-phu-hop-san-xuat-nong-nghiep-theo-huong-tang-truong-xanh-382890.html)